Var i Sverige finns socionomutbildning?

Socionomutbildningen ges på ett flertal orter i Sverige: Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro och Östersund. Antalet sökande kan variera mellan olika platser och därmed även hur högt genomsnittligt gymnasiebetyg respektive högskoleprov som krävs för att bli antagen.

Kan jag jobba utomlands?

Man får ofta räkna med att komplettera sin utbildning med det som är speciellt för det land man vill verka i, men det finns också länder där arbetsgivaren ger internutbildning som komplettering. Socionomer är också verksamma inom biståndsprojekt och liknande utanför Europa.

Kan jag läsa vilka kurser jag vill på masternivå?

Det finns masterutbildning i socialt arbete, där kurserna är öppna för socionomer oavsett vilken inriktning de gått. Forskning och forskarutbildning i socialt arbete finns vid samtliga universitet med socionomutbildning.

Hur snart kan jag fortsätta till master- eller forskarutbildning?

Det går att med ytterligare tre terminers heltidsstudier få en masterexamen i socialt arbete. Obs detta gäller Stockholms universitet. Masterutbildningen har olika utformning på olika orter.

Kan jag bli kurator och/eller psykoterapeut?

Många socionomer arbetar som kuratorer inom hälso- och sjukvården, på skolor, på familjecentraler och i olika behandlingsverksamheter.

Efter din socionomexamen kan du söka till utbildningen Hälso- och sjukvårdskurator, 60 hp. Utbildningen startar troligen våren eller hösten 2022. Information om hur du söker till utbildningen kommer att läggas ut i god tid på hemsidan.

Vi har också vidareutbildningar i psykoterapi på institutionen, både Grundläggande psykoterapi, 60 hp, samt Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete, 90 hp. För dessa utbildningar krävs några års yrkeserfarenhet innan Du söker.

I god tid innan antagningar till dessa utbildningar kommer information att ligga på vår hemsida.

Hur är arbetsmöjligheterna efter examen?

Framtidsutsikterna för socionomer är goda. Nyutbildade socionomer väntas möta en arbetsmarknad med liten konkurrens, även om den varierar mellan olika sektorer och regioner. Landets kommuner, som är den största arbetsgivaren, har på flera orter utökat sina verksamheter och det råder stor personalomsättning bland socialsekreterare. I ett längre tidsperspektiv kommer arbetsmarknaden att komma i balans, det vill säga att det kommer finnas ungefär lika många utbildade socionomer som det finns jobb. Läs mer om Sacos framtidsprognos för socionomer.

Vilken lön får jag efter examen?

Utvecklingen mot en fri och individuell lönesättning på arbetsmarknaden har lett till skiftande ingångslöner. Ingångslönerna kan variera åtskilligt beroende på arbetsgivare, var i landet och inom vilken sektor du söker jobb. Läs mer om Sacos statistik.

Foto: Björn Dalin
Foto: Björn Dalin