Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
Foto: Eva Dalin

Kön och etnicitet i äldreomsorgen

I äldreomsorgen har den äldre rätt till inflytande, delaktighet och självbestämmande. Samtidigt har personalen rätt att slippa diskrimineras på grund av kön eller etnicitet. Hur hanterar man önskemål om att få hjälp av personal av ett visst kön eller viss etnicitet?

Palle Storm, nybliven doktor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete.

Forskningsassistent sökes

Vi söker en forskningsassistent till ett projekt som handlar om hur man på lokal nivå arbetar med unga som varken arbetar eller studerar efter att de t.ex. hoppat av skolan  (UVAS). Med UVAS menas ungdomar som till exempel hoppat av skolan eller mår psykiskt dåligt och står utan arbete eller utbildningsplats. Vi vill studera hur socialtjänsten och dess olika samarbetspartners försöker fånga upp denna grupp och stödja ungdomarna med olika insatser. Studien genomförs av en grupp forskare från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet samt Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av datainsamling i form av intervjuer och skriftligt material samt kodning och inskrivning av data i dataprogram. Även andra uppgifter relaterade till projektet kan komma att bli aktuella så som administration och att delta i analysarbetet. Vi tror att du nyligen avslutat eller håller på att avsluta masterstudier, inom socialt arbete eller näraliggande ämnen. Du har god analytisk förmåga och goda kunskaper om forskningsmetodik. 

Om du tycker att det låter som något för dig, klicka på länken för att hitta mer information. Sista ansökningsdag 2018-05-27. Till annonsen

Foto: Eva Dalin

Personalens hudfärg och kön skapar kontroverser på svenska äldreboenden

David Pålsson (foto: Emil Widstrand)

Svårt att påverka det viktigaste när man granskar HVB-hem

Nyhetsbrev till studenter

Här hittar du institutionens nyhetsbrev som skickas ut via e-post till alla institutionens kursdeltagare. Om du vill ha det direkt som e-post till din egen adress finns länk på sidan där du kan anmäla dig för framtida utskick.

Foto: Eva Dalin

Ny avhandling av Palle Storm

Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor

Rapport från äldreforskardagen 2018

Temat för den 19:de äldreforskardagen vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet var "Äldreomsorger i Sverige - lokala variationer och generella trender"

David Pålsson (foto: Emil Widstrand)

Ny avhandling av David Pålsson

David Pålsson försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling "The Prerequisites and Practices of Auditing Residential Care. On the Licensing and Inspection of Residential Homes for Children in Sweden" den 9 mars 2018.

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2