Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete

Nyhetsbrev till studenter

Här hittar du institutionens nyhetsbrev som skickas ut via e-post till alla institutionens kursdeltagare. Om du vill ha det direkt som e-post till din egen adress finns länk på sidan där du kan anmäla dig för framtida utskick.

Silvia Escalante och Ronja Svensson

Brottsoffermyndighetens tävlling "Brottsoffer i fokus" har nyligen fått tre pristagare, där första pris gick till en uppsats skriven av två av Stockholms universitets studenter, Silvia Escalante och Ronja Svensson. De har studerat barns våld mot föräldrar utifrån föräldrarnas upplevelser av skuld och skam. Handledare var Carolina Överlien.

Forskningsassistent i socialt arbete sökes

Vi söker en forskningsassistent till ett nyinrättat projekt med det övergripande syftet att analysera omfattningen, konsekvenserna och hanterandet av konsulter inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Projektet genomförs av forskare från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att bestå av datainsamling i form av telefonintervjuer samt av att föra in resultatet i statistikprogram. Du kommer sannolikt även att delta i planerandet av kvalitativa intervjuer, transkribering av dessa, samt analysarbete. Arbetet kräver att du är noggrann, systematisk och kan arbeta självständigt.

Vi söker dig som har avslutat eller är i slutskedet av dina studier inom socialt arbete eller närliggande ämne. Du har en god analytisk förmåga. Goda kunskaper i såväl kvalitativ som kvantitativ forskningsmetodik är ett krav. Tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer är meriterande. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket såväl i tal som i skrift.

Lektor i socialt arbete sökes

Tidsbegränsad anställning. Sista ansökningsdag 2018-11-18.

DN Debatt. ”För mycket tvång och för litet kompetens på ungdomshem”

DN DEBATT 16/10. De särskilda ungdomshemmen präglas i dag av kontroll och säkerhets­tänkande i stället för vård, skola och behandling. Forskning visar att det skapar andra och nya problem i stället för att lösa de problem som motiverat placeringarna. Dagens ungdomsvård behöver mer öppenhet, bättre arbetsmiljö och mer utbildad personal, skriver sex forskare - bl.a. Maria Andersson Vogel, lektor och forskare vid institutionen.

Foto: Eva Dalin

Ny avhandling: Theorizing the therapeutic process in substance use-related dependency treatment

Therese von Braun försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling "Theorizing the therapeutic process in substance use-related dependency treatment" den 15 oktober 2018

Rapport från äldreforskardagen 2018

Temat för den 19:de äldreforskardagen vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet var "Äldreomsorger i Sverige - lokala variationer och generella trender"

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2