Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete

Nyhetsbrev till studenter

Här hittar du institutionens nyhetsbrev som skickas ut via e-post till alla institutionens kursdeltagare. Om du vill ha det direkt som e-post till din egen adress finns länk på sidan där du kan anmäla dig för framtida utskick.

Foto: Eva Dalin

Forskardag om äldre och äldreomsorg

Välkommen till den 20:e forskardagen om äldre och äldreomsorg

Blod

Ge blod

Blodbussen besöker Sveaplan

Stefan Wiklund, f.d. filosofistudent, numera docent vid Institutionen för socialt arbete

Barndomen – inte bara en transportsträcka till vuxenvärlden

Vilka är egentligen konkurrensens konsekvenser inom individ-och familjeomsorg. Det är ett av Stefan Wiklunds många forskningsområden som har blivit uppmärksammat. Han är docent vid institutionen för socialt arbete med fokus på social barnavård.

Bristande barnavårdsutredningar?

Sveriges Television och uppdrag granskning rapporterar att socialsekreterare som utreder barnavårdsärenden brister i kompetens. Hör institutionens ställföreträdande prefekt Stefan Wiklund diskutera denna fråga i P1, Studio ett, tillsammans med representanter från fältet och från Socialstyrelsen. Lyssna på inslaget

cyklar i snö

Så anmäler du halka och halkskador

Foto: Niklas Björling

Ulla-Karin Schön ny professor

Ulla-Karin Schön har befordrats till professor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinder och äldre.

Foto: Björn Dalin

Aktuell forskning om ensamkommande barn och unga

Åsa Backlund, forskare och lärare vid institutionen för socialt arbete, har bidragit till en forskningsöversikt om ensamkommande barn och unga och pekar på gruppens sårbarhet och att det saknas kunskaper om insatser och faktorer som kan stödja dem.

Silvia Escalante och Ronja Svensson

Brottsoffermyndighetens tävlling "Brottsoffer i fokus" har nyligen fått tre pristagare, där första pris gick till en uppsats skriven av två av Stockholms universitets studenter, Silvia Escalante och Ronja Svensson. De har studerat barns våld mot föräldrar utifrån föräldrarnas upplevelser av skuld och skam. Handledare var Carolina Överlien.

DN Debatt. ”För mycket tvång och för litet kompetens på ungdomshem”

DN DEBATT 16/10. De särskilda ungdomshemmen präglas i dag av kontroll och säkerhets­tänkande i stället för vård, skola och behandling. Forskning visar att det skapar andra och nya problem i stället för att lösa de problem som motiverat placeringarna. Dagens ungdomsvård behöver mer öppenhet, bättre arbetsmiljö och mer utbildad personal, skriver sex forskare - bl.a. Maria Andersson Vogel, lektor och forskare vid institutionen.

Foto: Eva Dalin

Ny avhandling: Theorizing the therapeutic process in substance use-related dependency treatment

Therese von Braun försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling "Theorizing the therapeutic process in substance use-related dependency treatment" den 15 oktober 2018

Rapport från äldreforskardagen 2018

Temat för den 19:de äldreforskardagen vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet var "Äldreomsorger i Sverige - lokala variationer och generella trender"

Blod

Ge blod

Blodbussen besöker Sveaplan

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2