Institutionen för socialt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete

Signs of Safety

Signs of Safety i praktiken - En studie om användning i Stockholms län
Författare: Francesca Östberg, Stefan Wiklund, Åsa Backlund
FoU Södertörns skriftserie nr 164/18

Denna rapport är slutresultatet av ett forskningsprojekt om användning och erfarenheter av Signs-of-Safety – en modell för att utreda, bedöma och följa upp barns säkerhet och skydd inom den sociala barnavården.  Studien har haft en praktiknära och interaktiv design som medfört att den planerats successivt i samarbete med representanter för fältet.

Signs-of-Safety utvecklades i Australien som en alternativ metodik för att bedriva sociala barnavårdsutredningar. I Stockholms län har Signs-of-Safety haft ett starkt stöd bland socialsekreterare och deras chefer och Stockholms stad samt Länsstyrelsen i Stockholms län har under flera år utbildat i metoden. I rapporten redogörs för i vilken omfattning Signs-of-Safety har spridit sig i länets praktiska barnavårdsarbete. Vidare redovisas och diskuteras de erfarenheter praktiker och klienter har av modellens tillämpning.

Läs rapporten

Nyhetsbrev till studenter

Här hittar du institutionens nyhetsbrev som skickas ut via e-post till alla institutionens kursdeltagare. Om du vill ha det direkt som e-post till din egen adress finns länk på sidan där du kan anmäla dig för framtida utskick.

Foto: Eva Dalin

CSA:s hedersutmärkelse 2018 till professor Bo Vinnerljung

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse  till någon som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet. Till 2018 års hedersstipendiat har utsetts Bo Vinnerljung.

Foto: Eva Dalin

Kön och etnicitet i äldreomsorgen

I äldreomsorgen har den äldre rätt till inflytande, delaktighet och självbestämmande. Samtidigt har personalen rätt att slippa diskrimineras på grund av kön eller etnicitet. Hur hanterar man önskemål om att få hjälp av personal av ett visst kön eller viss etnicitet?

Palle Storm, nybliven doktor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete.

Rapport från äldreforskardagen 2018

Temat för den 19:de äldreforskardagen vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet var "Äldreomsorger i Sverige - lokala variationer och generella trender"

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Biblioteket
DiVA
Mondo
vfu ny 2