Som socionom kan du till exempel arbeta som/inom:

 • socialsekreterare
 • fältassistent
 • kurator inom hälso- och sjukvård
 • inom psykiatrisk barn- och ungdomsvård (BUP)
 • inom institutionsvård för barn och ungdomar
 • familjerådgivare
 • frivårdsinspektör
 • inom kriminalvården
 • behandlingspersonal (t.ex. inom missbrukarvården)
 • personalkonsulent
 • skolkurator
 • socialchef och motsvarande
 • socialkonsulent
 • handledare
 • konsult inom ledarskap, organisationsfrågor och socialt arbete med mera
 • politiker
 • personalsocialt arbete
 • fackliga organisationer
 • organisationer för frivilligt socialt arbete
 • arbete bland flyktingar och invandrare
 • inom olika stödverksamheter inom skola och barnomsorg
 • chef inom äldre- eller handikappomsorgen
 • handläggare inom äldre- och handikappomsorgen
 • enhetschef eller föreståndare inom hemtjänsten, vid servicehus, ålderdomshem, sjukhem och enheter med boendeservice eller gruppbostäder för funktionshindrade
 • biståndsbedömare
 • inom socialtjänstens öppna verksamheter
 • i hem för särskild tillsyn, dvs olika typer av dagverksamheter och institutioner
 • inom psykiatrin
 • i olika stödverksamheter
 • inom skola och barnomsorg
 • behandlingsassistent
Foto: Björn Dalin
Foto: Björn Dalin