Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Obligatorisk närvaro gäller på seminarier och examinationer. Omfattningen av schemalagd och lärarledd undervisning är ca 6 -10 timmar per vecka; variationer finns mellan terminerna. Övrig tid upptas av litteraturstudier, individuella skriftliga arbeten, grupparbeten mm.

Studenten deltar under den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken) i en verksamhet under hela arbetsveckan det vill säga 40 timmar/vecka. Under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, svarar en av institutionen utsedd och utbildad handledare för utbildningen.

Under VFU utgår studiemedel efter samma principer som för teoretiska studier. Möjlighet finns att göra VFU i utlandet under femte terminen, och möjlighet finns även till teoristudier utomlands.