Om din uppsats får betyget Fx

Uppsatsen kan läggas fram för examination vid max 5 provtillfällen. Som provtillfälle räknas inlämning av uppsats till examinator för bedömning.

Om din uppsats får betyget Fx har du fem veckor på dig att lämna in komplettering enligt examinators anvisning.

En uppsats kan få betyget Fx mer än en gång, d.v.s. det kan ges rest på restuppgift vid som mest 3 tillfällen under en tidsperiod på ett år från första examinationstillfället (observera att detta inte gäller från och med höstterminen 2016, då begränsas antalet kompletteringsmöjligheter). Det går inte att få högre betyg än E på en uppsats som tidigare fått Fx.

En uppsats som fått F som betyg måste omarbetas helt och hållet för att kunna läggas fram vid ett nytt examinationsseminarium och få en ny bedömning. Studenten ska i så fall även göra en ny opposition.

Om din uppsats får betyget F

Om din uppsats får betyget F måste den läggas fram på ett nytt seminarium och du måste i anslutning till det göra en ny opposition. Om det är samma uppsats (men förstås utvecklad/förbättrad) du lägger fram kan uppsatsen som högst få betyget E. Om du däremot lägger fram en helt ny uppsats kan den få högre betyg. Dock högst C, eftersom du i och med det här kommer att ha lämnat in uppsatsen för sent.

Begränsad feedback av examinator

Examinatorerna ska inte gå in i en handledarfunktion. Den feedback du får i samband med examination är den feedback du får på uppsatsen; examinatorn ska alltså inte läsa flera versioner och successivt guida dig till en godkänd uppsats. Varje gång du lämnar in din uppsats till din examinator betraktas detta som ett nytt examinationstillfälle.

Max fem examinationstillfällen

Du kan som mest lämna in en uppsats fem gånger för examination, därefter tar vi inte emot någon uppsats från dig.