Termin 1        
Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet, Grundnivå, 30 hp SUARB1 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SUARB1 H19 (685 Kb)
Litteraturlista SUARB1 V20 (211 Kb)
Litteraturlista SUARB1 H20 (210 Kb)
Termin 2      
Socialt arbete 2: Välfärdsperspektiv och rättsliga grunder SUARB2  Kursen har ersatts av "Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder" (SU2H18)
Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder, 30 hp SU2H18 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SU2H18 H19 (321 Kb)
Litteraturlista SU2H18 V20 (142 Kb)
Litteraturlista SU2H18 H20 (142 Kb)
Termin 3
Socialt arbete 3: Forskningsmetod, 30 hp SUARB3 Kursen har ersatts av "Socialt arbete 3: Forskningsmetoder" (SU3H18)
Socialt arbete 3: Forskningsmetoder, 30 hp SU3H18 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SU3H18 H19 (311 Kb)
Litteraturlista SU3H18 V20 (91 Kb)
Litteraturlista SU3H18 H20 (91 Kb)
Termin 4      
Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv SUARB4 Kursen har ersatts av "Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv på sociala processer" (SU4H18)
Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv på sociala processer, 30 hp SU4H18 Kursplan Kursbeskrivning

Litteraturlista SU4H18 H19 (333 Kb)
Litteraturlista SU4H18 V20 (158 Kb)
Litteraturlista SU4H18 H20 (158 Kb)

Termin 5        
Socialt arbete 5a: Handledd verksamhetsförlagd utbildning, 22.5 hp SU5A17 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SU5A17 V18 (288 Kb)
Litteraturlista SU5A17 V20 (24 Kb)
Tidigare lista kvarstår H20
Socialt arbete 5b: Verksamhetsfältet - perspektiv och färdigheter, 7.5 hp SU5B17 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SU5B17 H19 (318 Kb)
Litteraturlista SU5B17 V20 (123 Kb)
Tidigare lista kvarstår H20
Termin 6        
Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete, 30 hp SUARB6 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SUARB6 H19 (316 Kb)
Litteraturlista SUARB6 V20 (139 Kb)
Tidigare lista kvarstår H20

 

Socionomprogrammets sjunde termin består av delvis valbara kurser på avancerad nivå. Obligatoriskt på termin 7 är kursen "Evidens och kunskap i socialt arbete" (7.5 hp) samt en semi-obligatorisk kurs. I övrigt ska kursdeltagarna gå yttterligare kurser om 22.5 hp som ges vid institutionen. För en förteckning av dessa kurser, se institutionens hemsida där fristående kurser på avancerad nivå anges.