Termin 1        
Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet, Grundnivå, 30 hp SUARB1 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SUARB1 H20 (korrekturändring 2020-10-30) (210 Kb)
Litteraturlista SUARB1 V21 (185 Kb)
Termin 2      
Socialt arbete 2: Välfärdsperspektiv och rättsliga grunder SUARB2  Kursen har ersatts av "Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder" (SU2H18)
Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder, 30 hp SU2H18 Kursplan Kursbeskrivning

Litteraturlista SU2H18 H20 (142 Kb)
Litteraturlista SU2H18, gäller från V21.pdf (138 Kb)

Termin 3
Socialt arbete 3: Forskningsmetod, 30 hp SUARB3 Kursen har ersatts av "Socialt arbete 3: Forskningsmetoder" (SU3H18)
Socialt arbete 3: Forskningsmetoder, 30 hp SU3H18 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SU3H18 H20 (91 Kb)
Tidigare lista kvarstår V21
Termin 4      
Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv SUARB4 Kursen har ersatts av "Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv på sociala processer" (SU4H18)
Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv på sociala processer, 30 hp SU4H18 Kursplan Kursbeskrivning

Litteraturlista SU4H18 H20 (158 Kb)
Litteraturlista SU4H18, gäller från V21 (157 Kb)

Termin 5        
Socialt arbete 5a: Handledd verksamhetsförlagd utbildning, 22.5 hp SU5A17 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SU5A17 V20 (24 Kb)
Tidigare lista kvarstår V21
Socialt arbete 5b: Verksamhetsfältet - perspektiv och färdigheter, 7.5 hp SU5B17 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SU5B17 V20 (123 Kb)
Litteraturlista SU5B17, gäller från V21 (123 Kb)
Termin 6        
Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete, 30 hp SUARB6 Kursplan Kursbeskrivning Litteraturlista SUARB6 V20 (139 Kb)
Litteraturlista SUARB6, gäller från V21 (139 Kb)

 

Socionomprogrammets sjunde termin består av delvis valbara kurser på avancerad nivå. Obligatoriskt på termin 7 är kursen "Evidens och kunskap i socialt arbete" (7.5 hp) samt en semi-obligatorisk kurs. I övrigt ska kursdeltagarna gå yttterligare kurser om 22.5 hp som ges vid institutionen. För en förteckning av dessa kurser, se institutionens hemsida där fristående kurser på avancerad nivå anges.