Termin 4

SU4H18. Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv 30hp

På termin 4 läser du kurser som handlar om viktiga forskningsområden vid institutionen. Ett viktigt inslag i kursen är att kunna göra utredningar, vilket bland annat ställer krav på din skriftliga kommunikationsförmåga. Du kan sedan fördjupa dit ytterligare i dessa områden på termin 7. Kurserna läses inte nödvändigtvis i just den ordning som de anges i listan här nedan.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen