S4FV Socialt arbete: Fattigdom och välfärd I 7,5 hp   
S4AN Socialt arbete: Alkohol och narkotika I 7,5 hp  
S4BF Socialt arbete: Barn, ungdom och familj I 7,5 hp    
S4ÄF Socialt arbete: Äldre och personer med funktionsnedsättning 7,5 hp

 

 

 

 

Närmare information om kursen, se länk nedan.Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv (SU4H18)