Termin 4 och 5 läser du åtta moment om totalt 60 hp. Här kommer du också ha din praktik.

 

Termin 4

PFT4 Professionsspecifika färdigheter, 1 hp
S2LSL Livslopp och sociala problem, 10 hp
S2SF Socialt arbete för personer med funktionsnedsättning, 7 hp
S2SA Socialt arbete för äldre, 7 hp
S2UT Utredningsmetodik, 6 hp

Termin 5

S2VU Verksamhetsförlagd utbildning
S2AT Att leda socialt arbete, 7 hp
PFT5 Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Kursplan Litteraturlista