Under termin 1 & 2 inom programmet läser du ett block som heter Samhällsvetenskap och juridik. Blocket på 60 hp ges över två terminer och är på grundnivå. Totalt läser du 10 delmoment under dessa två terminer. Nedan följer namnen på momenten med kurskoden först.

Termin 1

SJIN Introduktion till socialt arbete, 7 hp
SJPS Psykologi, 6 hp
SJSP Socialpsykologi, 3 hp
SJSO Sociologi, 6 hp
SJJ1 Juridik, 7 hp
PFT1 Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Termin 2

SJÄL Äldre och funktionshindrade i samhället, 7 hp
SJVÄ Välfärdsstaten - en socialpolitisk introduktion, 7 hp
SJJ2 Juridik i socialt arbete, 15 hp
PFT2 Professionsspecifika färdigheter, 1 hp

Kursplan Litteraturlista