Uppsatsuppdrag kommuniceras direkt till berörda studenter via lärplattformen Athena. Om du vill komma i kontakt med institutionen för att nå studenter för ett uppsatsuppdrag, kontakta Sanna Tielman (sanna.tielman@socarb.su.se).