Utbildningen riktar sig till socionomer som är intresserade av att tillägna sig kompetens för att handleda yrkesverksamma i socialt arbete. Den syftar till att öppna en väg för dig som i framtiden vill bidra till kvalité och stöd för socionomer i arbete genom extern eller intern handledning i organisationer.

Det är en grupphandledarutbildning på systemteoretisk grund med psykodynamisk och kognitiv orientering. Utbildningen är anpassad till psykosocialt arbetsområde.

Utbildningen ges på halvfart under tre terminer och den består av tre parallella delar: teoretiska studier, utförande av handledning av grupp i socialt arbete och handledning på det egna handledningsuppdraget. Seminarier är förlagda till onsdagar.

Behörig att antas till utbildningen är den som har:

  1. Socionomexamen eller motsvarande
  2. Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5s
  3. Minst fyra års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete efter grundexamen.
  4. Kurser inom socialt arbete eller motsvarande om minst 15 hp på avancerad nivå
  5. Tillgång till relevant handledningsuppdrag
  6. Erfarenhet av själv bli handledd

Observera att samtliga behörighetskriterier måste vara uppfyllda

Urval bland behöriga sökande görs med hjälp av meritvärdering d.v.s. en sammanvägd bedömning av:

  • Relevant yrkeserfarenhet
  • Tillgång till relevant handledningsuppdrag
  • Relevant utbildning utöver socionomexamen såsom teoretiska kurser inom socialt arbete på universitets och högskolenivå.
  • Egen relevant handledning i psykosocialt arbete

Kursen startade senast hösten 2016.

Information om kommande kursstart ännu ej tillgänglig.

Kursplan