Kursplaner och litteraturlistor för fristående kurser på avancerad nivå

Barn och unga: socialt arbete, livsvillkor och sociala problem

Kurskod SU7230, avancerad nivå 7,5 hp

Kursplan

SU7230 Litteraturlista H17

Bifogade filer
 • SU7230 Litteraturlista H17

  Barn och unga: Socialt arbete, livsvillkor och sociala problem, 7.5 hp Avancerad nivå

  Allison, J., Jenks, C. & Prout, A. (1998). Theorizing childhood. London: Polity Press.

  Andersson, G. (2013). Reflektioner om dilemman i social barnavård. Socialvetenskaplig tidskrift. 

  Andersson Vogel, M. (2012). Särskilda ungdomshem och vårdkedjor. Om ungdomar, kön, klass och etnicitet. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

  Berlin, M., Vinnerljung, B. & Hjern, A. (2011). School performance in primary school and psychosocial problems in young adulthood among care leavers from long term foster care. Children and Youth Services Review. 

  Gilbert, N. (2012). A comparative study of child welfare systems : abstract orientations and concrete results. Children and Youth Services Review.

  Goldson, B. (2000). "Children in need" or young offenders? Hardening ideology, organizational change and new challenges for social work with children in trouble. Child and Family Social Work, 5(3), s. 255-265.

  Höjer, I. & Sjöblom, Y. (2010). Young people leaving care in Sweden. Child and family Social work, 15(1), s. 118-127.
   
  Lundström, T. (2005). Risk, individualisering och social barnavård. Socionomens forskningssupplement,
  18, s. 5-14.

  Lundström, T. & Sallnäs, M. (2003). Klass, kön och etnicitet i den sociala barnavården. Socialvetenskaplig tidskrift, 10, 2-3, s. 193  213.

  Munro, E. (2008). Effective child protection (2nd edition). London: Sage.

  Sallnäs, M., Wiklund, S. & Lagerlöf, H. (2010). Social barnavård ur ett välfärdsperspektiv. Ekonomiska och materiella resurser, psykisk hälsa och tillgång till socialt stöd för ungdomar i familjehem och vid institutioner. Socialvetenskaplig tidskrift.

  Vinnerljung, B., Brännström, L. & Hjern, A. (2012). Kontaktfamilj/-person för barn : uppföljning och utvärdering med registerdata. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 

  Vinnerljung, B., Sallnäs, M. & Berlin, M. (2014). Placement breakdowns in longterm foster care - a regional Swedish study. Child and Family Social Work. 

  Vinnerljung, B., Tideman, E., Sallnäs, M. & Forsman, H. (2014). Paired Reading for foster children: results from a Swedish replication of an English literacy intervention. Adoption & Fostering.

  Wiklund, S. (2006). Den kommunala barnavården - om anmälningar, organisation och utfall. Stockholm: institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

  Östberg, F. (2010). Bedömningar och beslut. Från anmälan till insats i den sociala barnavården. (Kapitel 4, s. 69-73 samt Kapitel 6). Stockholm: institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 


  Tillkommer:  Aktuella bl.a. internationellt publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

   

  Fastställd 22 juni 2016 av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet.

  Bokmärk och dela Tipsa
Bokmärk och dela Tipsa