Flera av kurserna är kopplade till något forskningsområde på institutionen och hålls av forskare som är verksamma inom området. Några av kurserna erbjuder en fördjupning inom områden som tagits upp på grundutbildningen, medan andra erbjuder en breddning mot nya områden.

Huvuddelen av kurserna ges antingen terminsvis eller årsvis. Ett fåtal kurser erbjuds mer sällan. Ambitionen är att ha ett rörligt och aktuellt utbud av kurser.

Kurserna kan sökas av dig som läser termin sju på grundutbildningen, av dig som läser masterprogrammet i socialt arbete, eller av dig med socionomexamen eller kandidatexamen.

Ett mindre antal kurser ges på engelska och har då prefixet ”The Swedish model…”. Kurserna består av en modul som presenterar den svenska välfärdsmodellen följt av en av fyra fördjupande delar som fokuserar utmaningar för det sociala arbetet med ”Social exclusion”, ”Child and family welfare”, ”Mental un-health, alchol and drug-abuse” och ”Elderly and disabled”. En fördjupningsdel ges varje termin i en cykel på fyra terminer. Kurserna är i första hand tänkta som ett utbud för våra internationella studenter men kan även sökas av dig som har svenska som första språk.

Du söker våra fristående kurser via antagning.se

Obs. att den termin som anges för litteraturlistan är den termin som listan började gälla. Litteraturlistor kan alltså ha en terminsangivelse som ligger längre bakåt i tiden än när du själv går kursen. Listorna uppdateras ca 2 månader före kursstart.

Kurs Kurskod Kursplan Litteratur Kursperiod
V19
Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete 30 hp SU9201 Kursplan Ligger i kursplanen  
Sociala metoder och perspektiv i förhållande till personer med psykiska problem 7.5 hp SU7262 Kursplan Litteraturlista SU7262 V19 (107 Kb) Period I
Socialt arbete: Migration och integration 7.5 hp SU7261 Kursplan Litteraturlista SU7261 H18 (309 Kb) Period II
Brukarperspektiv i socialt arbete SU7260 Kursplan Litteraturlista SU7260 V19 (101 Kb) Period I
Samhällsarbete i marginaliserade områden 7.5 hp SU7259 Kursplan Litteraturlista SU7259 H18 (297 Kb) -
Ledningskompetens och kollegialt lärande i socialt arbete SU7258 Kursplan Litteraturlista SU7258 H18 (286 Kb) -
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor 7.5 hp SU7257 Kursplan Litteraturlista SU7257 H18 (311 Kb) Period II
Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser 7.5 hp SU7256 Kursplan Ligger i kursplanen Period II
Sociala barnavårdsutredningar - samtalsmetoder, behovsanalys och barnets rättigheter 7.5 hp SU7255 Kursplan Litteraturlista SU7255 H18 (297 Kb) -
Socialt arbete: Barn och ungdomar II 7.5 hp SU7252 Kursplan Litteraturlista SU7252 V19 (306 Kb)

Period I

Socialt arbete: Alkohol och narkotika II SU7251 Kursplan Litteraturlista SU7251 V19 (154 Kb) Period II
Sociat arbete: Fattigdom och välfärd II 7.5 hp SU7250 Kursplan Litteraturlista SU7250 V19 (309 Kb) Period II
Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser 7.5 hp SU7247 Kursplan Litteraturlista SU7247 H18 (303 Kb) Period II
Hjälpande professionella relationer inom socialt arbete 7.5 hp SU7245 Kursplan SU7245 Litteraturlistor -
Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer 7.5 hp SU7244 Kursplan Litteraturlista SU7244 V19 (316 Kb) Period I
Anhörigperspektiv inom socialt arbete 7.5 hp SU7243 Kursplan Litteraturlista SU7243 V19 (310 Kb) Period II
Sexologi 1: Sexualitet och samhälle 7.5 hp SU7241 Kursplan Litteraturlista SU7241 H18 (268 Kb) -
Genus i socialt arbete 7.5 hp SU7240 Kursplan Litteraturlista SU7240 V18 (90 Kb) Period II
Vetenskapsteori 7.5 hp SU7239 Kursplan Litteraturlista SU7239 H18 (288 Kb) -

Återhämtning: Brukarperspektiv på hjälpande faktorer och sociala relationer 7.5 hp

SU7237 Kursplan SU7237 Litteraturlistor -
Psykosocialt arbete II 7.5 hp SU7236 Kursplan SU7236 Litteraturlistor Period I
Skolsocialt arbete och elevhälsa 7.5 hp SU7234 Kursplan Litteraturlista SU7234 H18 (293 Kb) -
Socialt arbete: Funktionshinder och välfärd SU7233 Kursplan Kursen ges ej längre. Har ersatts av SU7257
Socialt arbete med alkohol- och drogproblem 7.5 hp SU7232 Kursplan Kursen ges ej längre. Har ersatts av SU7251
Socialt arbete: Fattigdom och välfärd 7.5 hp SU7231 Kursplan Kursen ges ej längre. Har ersatts av SU7250
Barn och unga: Socialt arbete, livsvillkor och sociala problem 7.5 hp SU7230 Kursplan Kursen ges ej längre. Har ersatts av SU7252
Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5 hp SU7229 Kursplan Ligger i kursplanen Period I
Socialpedagogik i socialt arbete 7.5 hp SU7228 Kursplan SU7228 Litteraturlistor -
Evidens och kunskap inom socialt arbete SU7227 Kursplan Litteraturlista SU7227 H18 (305 Kb) ​Period II
Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv 7.5 hp SU7220 Kursplan Saknas -
Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet 7.5 hp SU7218 Kursplan Ligger i kursplanen -
Kvalitativ forskningsmetod 7.5 hp SU7215 Kursplan Ligger i kursplanen -
Kvantitativ forskningsmetod 7.5 hp SU7214 Kursplan Ligger i kursplanen -
Välfärdsrätt 7.5 hp SU7209 Kursplan Ligger i kursplanen Period II
Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv 7.5 hp SU7208 Kursplan Ligger i kursplanen -
De äldre i välfärsstaten 7.5 hp SU7205 Kursplan SU7205 Litteraturlistor prel.
Period I

Uppdragsutbildning

       
Kurs Kurskod Kursplan Litteratur Kursperiod V19
Ensamkommande barn och ungdomar - en gemensam kunskapsgrund för mottagande kommuner 4.5 hp (Uppdragsutbildning, grundläggande nivå) SUU724 Kursplan SUU724 Litteraturlistor  

Kurser på engelska

       
Kurs Kurskod Kursplan Litteratur Kursperiod V19
The Swedish Model: Challenges for social work with elderly and disabled 15 hp SU8252
SUE118
Kursplan
Kursplan
Litteraturlista SUE118 & SUE8252 H18 (115 Kb)  
The Swedish Model: Challenges for social work with mental un-health, alcohol and drug-abuse 15 hp SU8253
SUE119

Kursplan
Kursplan

Litteraturlista SUE119 & SU8253 V19 (106 Kb) Period I+II
The Swedish Model: Challenges for social work with child and and family welfare 15 hp SU8254
SUE120
Kursplan
Kursplan
Litteraturlista SUE120 & SU8254 (113 Kb) Period I+II
The Swedish Model: Challenges for Social Work with Social Exclusion 15 hp SU8255
SUE121
Kursplan
Kursplan
Litteraturlista SUE121 & SU8255 H17 (106 Kb)  

Psykoterapiutbildning

Kurskod Kursplan Litteratur  
Delkurs 1-3 SU7249 Kursplan Litteraturlista SU7249 H 18 delkurs 1 2 och 3 (pdf) (46 Kb)  
Delkurs "Psykodynamisk teori och metod, fördjupning" (provkod 0004) SU7249   Litteraturlista SU7249/0004 V19 (283 Kb)  
Delkurs "Orientering i kognitiv teori och kognitiv beteendeterapi" (provkod 0005) SU7249   Litteraturlista SU7249/0005 V19 (288 Kb)