Terminens första hälft PERIOD I

Barn och unga: socialt arbete, livsvillkor och sociala problem 7,5 hp

Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer 7,5 hp

De äldre i välfärdsstaten 7,5 hp

Organisation och ledarskap 7,5 hp

Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv, 7.5 hp

Psykosocialt arbete II 7,5 hp

Socialpedagogik i socialt arbete 7,5 hp

Återhämtning: Brukarperspektiv på hjälpande faktorer och sociala relationer 7,5hp

 

Terminens andra hälft PERIOD II

Anhörigperspektiv inom socialt arbete 7,5 hp 

Evidens och kunskap inom socialt arbete 7,5 hp

Genus i socialt arbete 7,5 hp

Hjälpande professionella relationer inom socialt arbete 7,5hp

Socialt arbete: Fattigdom och välfärd 7,5 hp

Socialt arbete: Funktionshinder och välfärd 7,5 hp

Socialt arbete med alkohol- och drogproblem 7,5 hp

Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom – samtalsmetoder, behovsanalyser och sociala insatser 7,5hp

Våld i nära relationer – barn, familj och samhällets responser 7,5 hp

Välfärdsrätt 7,5 hp

 

Över hela terminen PERIOD I+II

Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med social exkludering 15hp

Undervisningsspråk: Engelska