Terminens första hälft, PERIOD I

De äldre i välfärdsstaten 7,5 hp

Kvalitativ forskningsmetod 7,5 hp

Organisation och ledarskap i socialt arbete 7,5 hp

Psykosocialt arbete II 7,5hp

Sociala barnavårdsutredningar – samtalsmetoder, behovsanalyser och barnets rättigheter 7,5hp

Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet 7,5hp  

Socialt arbete: Barn och ungdomar II 7,5hp

Vetenskapsteori 7,5 hp

 

Terminens andra hälft, PERIOD II

Evidens och kunskap inom socialt arbete 7,5 hp

Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor, 7,5hp

Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete 7,5 hp

Kvantitativ metod 7,5 hp

Ledningskompetens och kollegialt lärande i socialt arbete 7,5hp

Samhällsarbete i marginaliserade områden 7,5hp

Skolsocialt arbete och elevhälsa 7,5 hp

Socialt arbete: Alkohol och narkotika II 7,5hp

Socialt arbete:Fattigdom och välfärd II 7,5hp

Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom – samtalsmetoder, behovsanalyser och sociala insatser 7,5hp

 

Över hela terminen, PERIOD I + II

Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med åldrande och funktionshinder 15hp. Undervisningsspråk: Engelska

 

Start av kurs (ht18-vt20)

Grundläggande utbildning i psykoterapi 60hp

 

Foto: Eva Dalin

 
Foto: Eva Dalin