Utbildning på avancerad nivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar
  6. Utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå

Institutionen för socialt arbete erbjuder både fristående kurser och program på avancerad nivå. Kurserna riktar sig dels till studenter som gått de första sex grundläggande terminerna på socionomprogrammet och dels till redan utbildade socionomer som vill utveckla sig inom yrket.

Många av kurserna är fortsättningskurser på de kurser som ges inom socionomprogrammet, där kursdeltagarna får möjlighet att fördjupa sig i områden som intresserar dem speciellt. De flesta kurserna är också direkt knutna till de forskningsområden som finns vid institutionen och hålls av forskare verksamma inom området.

I vänsterspalten hittar du länkar till de program och kurser som ges på avancerad nivå.

Program

Fristående kurser

Fristående kurser på engelska

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen