Utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå

Institutionen för socialt arbete erbjuder både fristående kurser och program på avancerad nivå. Kurserna riktar sig dels till studenter som gått de första sex grundläggande terminerna på socionomprogrammet och dels till redan utbildade socionomer som vill utveckla sig inom yrket.

Många av kurserna är fortsättningskurser på de kurser som ges inom socionomprogrammet, där kursdeltagarna får möjlighet att fördjupa sig i områden som intresserar dem speciellt. De flesta kurserna är också direkt knutna till de forskningsområden som finns vid institutionen och hålls av forskare verksamma inom området.

I vänsterspalten hittar du länkar till de program och kurser som ges på avancerad nivå.

Program

Fristående kurser

Fristående kurser på engelska

Hur du hittar kursplaner och litteraturlistor

Från och med hösten 2017 kommer kursernas litteraturlistor inte längre att ligga i kursplanerna, utan istället på institutionens hemsida. 

Om du letar efter litteraturlistor för kurser på socionomprogrammet går du liksom tidigare till sidorna för programmet och klickar på din termin i vänsterspalten. 

Om du letar efter litteraturlistor för fristående kurser på avancerad nivå (termin 7) går du istället till sidan med Kursplaner och litteraturlistor för fristående kurser på avancerad nivå. Arbetet med att flytta informationen pågår nu under juni 2017, så en del litteraturlistor hittar du fortfarande i kursplanerna som ligger på sidan för Fristående kurser på avancerad nivå hösten 2017.

Än så länge ligger kursplaner och litteraturlistor för fristående kurser på grundnivå på den här sidan: Fristående kurser.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen