Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet är den största forskningsmiljön för forskning i socialt arbete i Sverige.

Institutionens forskning täcker ett stort område, men tyngdpunkten ligger på behandling av missbruk, socialt arbete med barn och unga samt socialt arbete med äldre människor. Mycket av forskningen berör den kommunala socialtjänsten, dess insatser, organisation och resurser, men här finns också forskning om exempelvis skola och psykiatri och om förhållandet mellan privat och offentligt inom omsorgsområdet.

Den höga förändringstakten i arbetslivet gör att efterfrågan på fortbildning ökar. En grupp bestående av professorer och lektorer utformar inom sina specialområden efterfrågade utbildningar i dialog med uppdragsgivaren.

Institutionen erbjuder därmed ett stort utbud av utbildningar. Våra föreläsare har alla gedigna ämneskunskaper och hög pedagogisk kompetens som verklighetsnära och kunskapsorienterat tillgodoser de speciella behov av fortbildning som efterfrågas ute i arbetslivet.

Kontaktperson för institutionens uppdragsutbildningar är Ulrika Engström.

Sveaplan. Foto: Björn Dalin
Sveaplan. Foto: Björn Dalin