Uppsats

Foto: Niklas Björling

Mall för studentuppsats

Här finns en mall du kan använda när du ska skriva uppsats.

Dator och student

Ta hjälp av studie- och språkverkstaden!

Studie- och språkverkstadens uppdrag är att bidra till att så många studenter som möjligt självständigt klarar av sina studier och når goda studieresultat, oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi bedriver därför ett aktivt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete med studenten i fokus.

Foto: Niklas Björling

Universitetsbiblioteket - en resurs i uppsatsskrivandet

student

Vägledning för dig som skriver uppsats

Här hittar du texter och länkar om att söka, välja och kritiskt granska vetenskapligt material. Du kan läsa om skillnaden mellan att referera och plagiera och om hur du skriver och hanterar referenser.

Foto: Niklas Björling

Publicering av uppsats i DiVA

Du som student kan publicera din c-uppsats, magisteruppsats eller masteruppsats i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen