För skriftliga tentamina gäller Stockholms universitets regler för tentamina.

För att få delta i skriftliga salstentamen måste studenten:

1. Vara registrerad på kursen.

2. Anmäla sig till tentamen. Anmälan till skriftliga salstentamen sker på "Mina studier", www.mitt.su.se  senast åtta dagar innan tentamenstillfället. Ingen efteranmälan är möjlig. Kommer du oanmäld till tentamen får du inte skriva. Kontrollera att du har fått anonymkod i samband med anmälan. Har du inte fått anonymkod får du inte skriva tentan.

3. Vid tentamen skall studenten legitimera sig. Den som inte uppvisar giltig legitimation får inte tentera och kommer att avvisas från skrivsalen.

4. Kom ihåg anonymkoden! Det är mycket viktigt att studenten skriver sin anonymkod på varje blad

5. Vid inlämning av tentan till tentavakten, skriv din namnteckning på skrivningslistan.
 

Regler för skriftlig salstentamen

Nedanstående punkter är en sammanfattning av de regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet som utfärdats av rektor. De har antagits av rektor för att motverka risken för fusk och att störande beteende förekommer vid tentamina. Fullständiga bestämmelser finns i Stockholms universitets regelbok.

 • Tentand ska följa skrivvakts anvisningar och tillsägelser. Tentand ska låta skrivvakt kontrollera identitetskort och medhavt material
 • Stäng av mobilen och annan otillåten elektronisk utrustning som till ex smart klocka och förvara dem i väskan eller i jackan som placeras utom räckhåll
 • Läs inte tentan innan skrivvakten gett tillåtelse.  OBS! Skrivtiden inkluderar även information till tentander vid starten.
 • Skriv din anonymkod på VARJE inlämnad sida, även på försättsbladet. Tentamen får endast skrivas på papper som delas ut av skrivvakt. Detta gäller även kladdpapper. Ta med kladdpapper med ut ur salen efter tentamen.
 • Förvara inga ytterkläder eller väskor vid bänken
 • Ha din legitimation synligt på bänken
 • Tentavakt ska ge besked om vilka toaletter som får användas och tentand ska följa skrivvakts anvisningar
 • Lämna inte salen före 30 min efter tentan startar
 • Var tyst i tentasalen och viska till tentavakterna. Samtal mellan tentander får inte förekomma förrän samtliga som deltagit i tentamen lämnat in sina tentamina till skrivvakt
 • Tentand får inte ta med sin tentamen ut ur skrivsalen utan ska personligen lämna den till skrivvakt. Även en ”blank” skrivning ska lämnas till skrivvakt
 • Om du behöver hjälp, sträck upp handen 

Vid digital tentamen tillkommer:

 • Varje tentand får ett personligt ID vid inloggning. Det är inte tillåtet att logga in på ett annat ID under pågående skrivning. Överträdelse betraktas som förberedelse till fusk.
 • Innan du lämnar skrivsalen ska skrivningen lämnas in digitalt.
 • Det är inte tillåtet att logga in på tentan utanför anvisad skrivsal. Överträdelse betraktas som förberedelse till fusk.
 • Vid inlämning ska tentanden ange sin inlämningstid till tentamensvakten.

Genomförandet av salskrivningar handhas av Katja Sokolova, katja.sokolova@socarb.su.se och Klas Wikström af Edholm, klas.wikstromafedholm@socarb.su.se.