Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Studie- och språkverkstaden 

Studie- och språkverkstaden finns till för att stötta dig som är student med din studieteknik och ditt akademiska skrivande. Vår hjälp är kostnadsfri och det spelar ingen roll vilket ämne du läser, men du måste vara inskriven på Stockholms universitet. Nedan kan du läsa mer om vad vi erbjuder.

 

Stockholms universitetsbibliotek

Universitetsbiblioteket har två självstudiekurser i informationssökning, en för nya studenter och en för studenter som skriver uppsats. Dessa finner du via Bibliotekets självstudiekurser i informationssökning.