Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer bedrivs all undervisning, inklusive tentor, på distans och all kontakt med studieadministrationen sker via telefon eller zoom.

 

Termin 1-3 och fristående kurser på grundnivå

Anna Smith, rum 634 (från och med hösten rum 420, plan 4).
08-16 32 20
Telefontid: mån, tis, tor 13.30-14.30
Mottagning: mån, tis, tor 10-12

Termin 4-5, tentamensadministration samt uppdragsutbildning

Klas Wikström af Edholm, rum 220d
08-16 35 70
Telefontid: mån, tis, tor 13.30-14.30
Mottagning: mån, tis, tor 10-12

Termin 6-7 samt master och fristående kurser på avancerad nivå

Sandra Daum, rum 425
08-16 32 29
Telefontid: mån, tis, tor 13.30-14.30
Mottagning: mån, tis, tor 10-12

Tentamensadministration

Tentavakter, administration kring salstentamen:
Katja Sokolova, rum 212
08-16 49 11

Klas Wikström af Edholm, rum 220d
08-16 35 70
Telefontid: mån, tis, tor 13.30-14.30
Mottagning: mån, tis, tor 10-12

Rättade tentor lämnas ut av respektive administratör för aktuell termin enligt ovan.

Master och fristående kurser på avancerad nivå

Sandra Daum, rum 425
08-16 32 29
Telefontid Må, tis och tors kl. 09-12

Internationell masterutbildning

Eva Marklund, rum 434
08-16 32 53
Besök efter överenskommelse.

Detta kan du som student göra själv:

Om du behöver ha ett studieintyg eller registreringsintyg för att följa din studiegång tar du ut det själv via mitt.su.se när du aktiverat ditt studentkonto.

Aktuellt schema hittar du här: SCHEMA

Kursplan och litteraturlistor hittar du under fliken Utbildning vid respektive utbildning och termin.

Du bokar grupprum själv.