Institutionen för socialt arbete har beslutat att pausa allt studentutbyte under vårterminen 2021.

Beslutet omfattar samtliga institutionsöverenskommelser om utbyte i teoristudier under termin 4 och VFU under termin 5. Beslutet grundar sig i svårigheter att förbereda och genomföra utbyten på grund av den osäkra situationen med covid-19 pandemin.

Inför ansökan till centrala avtal anordnar Studentavdelningen vid SU informationsträffar. Håll utkik på hemsidan i oktober- november inför nästa hösttermin och i februari – mars inför nästa vårtermin, då utlysningar av platser presenteras.

Inför ansökan till Institutionen för socialt arbetes avtal ordnas informationsträffar i början av varje termin, tiden schemaläggs för studenter på termin 3, mötet annonseras på hemsidan. På informationsmötet får du bland annat veta mer om utbytesstudier, de universitet som institutionen har samarbete med och hur förberedelserna för en utbytestermin går till.

Dublin klippor. Foto: Eilona Zeito.
Dublin klippor. Foto: Eilona Zeito.