Denna handbok vänder sig till nya studerande vid Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet som studerar på Socionomprogrammet. Avsikten är att ge en samlad information om institutionen och dess plats i universitetet samt att ge svar på praktiska frågor som kan uppstå under utbildningens gång.

Här hittar du Stockholms universitets studenthandbok för alla studenter vid SU.