Dörrarna till huset är öppna mellan kl. 07.30 och 17.00 månd-fre. Önskar du som är student tillgång till huset utöver dessa tider måste du ansöka om passerkort. Kortet gäller under hela studietiden om du inte gör studieuppehåll.

Passerkortet ger dig tillträde till ytterdörrarna, grupprummen på plan 0 (under biblioteket) samt datorsalarna.
Studenter som saknar passerkort får endast använda datorsalar vid lärarledd undervisning och grupprummen på plan 0 under kontorstid (övriga grupprum får endast användas under kontorstid).

I den stora datorsalen finns en skrivare som studenter har tillgång till. Studenter som saknar passerkort hänvisas till skrivaren i biblioteket då det är öppet.

 

Du ansöker om passerkort via formulär:

https://form.jotform.com/Socarb/passerkort

 

När passerkortet finns att hämta på servicecenter får du ett mejl.
Obervera att det kan ta upp till två veckor från det att ansökan kommit in till dess kortet är klart.
Har du inte hört något efter två veckor, kontakta Anna Smith. Ange ditt namn, användarnamn, personnummer samt önskad pinkod (samma uppgifter som i formuläret) i det mejlet.

Servicecenter

Passerkortet gäller inte till korridordörrarna.

Passerkortet är en värdehandling. Anmäl genast borttappat passerkort.

 

Foto: Björn Dalin
Foto: Björn Dalin