• Studenter loggar in på ingången ”Webbokning studenter”:  med sitt universitetskonto
• Studenter kan boka samtliga rum som är upplagda för webbokning.
• Studenter kan boka max två veckor fram, max fyra tillfällen och max två timmar åt gången.
• Den bokningsbara tiden är 08:00-22:00*. Start- och slut anges på en 60-minutersnivå.
• ”Bokad av” är tvingande att ange och bokningskommentar är frivilligt.
• Det är endast studenten själv som kan avboka och ändra sina bokningar på webben.
• Webbokningar som studenter gör kan dock avbokas/ombokas av lokalansvarig på institutionen.

* Observera att även om bokningstiden sträcker sig till 22.00 så får du inte vistas i korridorerna efter att de stängts kl. 16 maj-aug och kl. 17 sep-apr. Grupprummen på plan 0 kan de studenter som har passerkort använda även efter kontorstid.

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin