Är du antagen till Socionomprogrammet 210hp (SOCMY) HT15 eller senare, ska du söka till nästkommande termins kurs via antagning.se.  Behörigheten och förkunskapskraven för att gå vidare till ny termin/ny kurs inom programmet hittar du i kursplanen för den kurs du ska söka.

Är du antagen till Masterprogrammet i socialt arbete 120hp, ska du själv söka kurser inom programmet varje termin på antagning.se Du söker således själv vilka kurser och hur många kurser du vill läsa nästkommande termin.

Sista ansökningsdag inför vårtermin är 15 oktober och inför hösttermin är sista ansökningsdagen 15 april.

  • Gå till antagning.se.
  • Logga in.
  • Skriv in kurskoden till den kurs du skall söka, för grundutbildningen SUARB följt av terminens namn, dvs. SUARB2 för termin 2, SUARB3 för termin 3 osv. Observera att inför termin 5 inom socionomprogrammet ska du söka till två kurser; SU5AVU Socialt arbete 5A: Verksamhetsförlagd utbildning 22,5hp och SU5BVP Socialt arbete 5B: Verksamhetsfältet socialt arbete- Perspektiv och färdigheter 7,5hp. Det är bara de som är antagna till socionomprogrammet som kan se kurserna som ingår i programmet.
  • Masterstudenter måste även välja "inom program" i rullgardinsmenyn, det är det som ger dig förtur till kursen.
  • Klicka på Välj. Kursen läggs då till ”Valda utbildningar”.
  • Välj fliken ”Mina sidor”. Där hittar du dina valda kurser.
  • När du gjort inställningen under respektive kurs som du söker, välj ”Skicka” längst ner på sidan
  • Klart.

Information om Antagning till nästa kurs VÅRTERMIN/HÖSTTERMINEN inom Socionomprogrammet 210hp (SOCMY):

Uppgifter om studieresultat hämtas av Antagningen från Ladok till antagningsomgång 1 redan i början av december inför våreterminen och i juni inför höstterminen. Detta sker således innan resultat från de två sista delkurserna (ht/vt) är inrapporterade i Ladok.

Antagningsomgång 2 görs på samma underlag som hämtats från Ladok till första antagningsomgången. Det innebär att du kan komma att få beskedet att du är ”antagen med villkor” även om du är behörig vid antagningsomgång 2. (Behörighetskrav till kurs finner du i kursplan.)

Emellertid kommer du, om du är behörig vid registreringsperioden, att kunna webb-registrera dig eftersom villkoren är uppfyllda. Kan du inte registrera dig via webb kontakta respektive studieadministratör, Studieadministration.