Under höstterminen och första halvan av vårterminen 2021 kommer undervisningen i första hand att vara på distans.

Med anledning av smittskyddsläget i Stockholm kommer institutionen att vara låst dygnet runt från och med måndagen den 16 november och man behöver således passerkort vid besök.

Under vistelse i universitets lokaler uppmuntras studenter och personal att följa myndigheternas rekommendationer kring att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant och att den som känner sig sjuk stannar hemma. Det är också viktigt att beakta att inte för många vistas på institutionen samtidigt varför de som kan studera hemma eller på annan plats bör göra det.

Kurser som planeras ha undervisning på Sveaplan:

  • Introduktion till socialt arbete (SUARB1 - S1IN), Termin 1

  • Handledd verksamhetsförlagd utbildning (SU5A17), Termin 5
  • Handledningsmetodik för handledare till socionomstudenter på verksamhetsförlagd utbildning (SU1044)
  • Grundläggande utbildning i psykoterapi (SU9249)
  • Psykoterapeutprogrammet
  • Grundutbildning i medling vid brott (uppdragsutbildning)

Övriga kurser under H20 och första halvan av V21 kommer att ges digitalt.

OBS! Titta alltid på schemat för att få aktuell information om tid och lokal, även kurser som planeras ha undervisning på plats kan komma att ha distansundervisning istället, beroende på smittläget!

 

Under perioden höstterminen 2020 (31 augusti 2020 till och med 17  januari 2021) samt under första halvan av vårterminen 2021 (18 januari till och med 22 mars) är huvudregeln att undervisning sker på distans. Delkurser och moment som är undantagna från regeln är introduktionskursen på termin 1 samt delkurser/moment på termin 5; VFU, verksamhetsfältet socialt arbete, handledningsmetodik  för handledare till socionomstudenter på VFU. Även den grundläggande utbildningen i psykoterapi samt psykoterapeutprogrammet i socialt arbete är undantagna från huvudregeln.

Undervisningen på kursen Handledningsmetodik för handledare till socionomstudenter på verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp  (SU1044) har inte några inslag av nätburen undervisning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, obligatoriska gruppdiskussioner och obligatoriska tillämpningsövningar med utgångspunkt i det egna handledningsuppdraget. Inför kursstart får alla antagna handledare information om de säkerhetsrutiner som gäller för kursen.