Under höstterminen och vårterminen 2021 kommer undervisningen i första hand att vara på distans.

Med anledning av smittskyddsläget i Stockholm kommer institutionen att vara låst dygnet runt och man behöver således passerkort vid besök.

Under vistelse i universitets lokaler skall studenter och personal noga följa myndigheternas rekommendationer kring att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant och att den som känner sig sjuk stannar hemma. Det är också viktigt att beakta att inte för många vistas på institutionen samtidigt varför de som kan studera eller arbeta hemma eller på annan plats bör göra det.

Information från Stockholms universitet om covid-19

OBS! Titta alltid på schemat för att få aktuell information om tid och lokal, även kurser som planeras ha undervisning på plats kan komma att ha distansundervisning istället, beroende på smittläget!

Under perioden höstterminen 2020 och vårterminen 2021 är huvudregeln att undervisning sker på distans.