Anmälan för handledare/VFU-platser inför kommande termin

Anmälningsblankett för handledare/VFU-platser inför VT 2021
 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU, 22,5 hp) ingår som en kurs på Socionomprogrammet (210 hp). Studiehandledningen för VFU samt kursplanerna finns som bifogade filer längst ner på denna sida.

Handledarutbildning

Handledare som tar emot en student i VFU erbjuds plats på kursen "Handledningsmetodik för handledare till socionomstuderande", 7,5 hp. Kursen ges på kvartsfart och läses parallellt med handledningsuppdraget (se bifogade filer nedan). Handledare för student från Stockholms universitet har företräde.

Se även handledarutbildningen "Handledningens metodik", 45 hp