Ambea/Nytida/Eken Care AB – Drevviken hvb och stödboende för vuxna

Botkyrka kommun – Ekonomiskt bistånd

Danderyds kommun – Familjeavdelningen, Mottagning/utredning barn och unga

Gotland kommun (Region Gotland) – Socialförvaltningen (flera olika enheter)

Huddinge kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Individ och familjeinsatser (IOFI) AB - Familjebehandling

Järfälla kommun – Råd- och stödenheten

Kriminalvården – Frivården Sollentuna

Kunskapsskolan Nacka - Skolkurator

Kurön HVB - Frälsningsarmén 

Magelungen Utveckling AB – (flera olika platser)

Misa AB - Blackeberg

Nacka kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Noaks Ark - Stockholm

Norrtälje kommun – Familjehemsenheten

Nytida Tasava AB– Tasava dagbehandling och skola

Nytida Resursteamet i Stockholm AB – Farsta Nord

RFSL - Stödmottagningen

Rädda Barnen – olika projekt

Salems kommun – Familjeenheten

Salems kommun – Myndighetsenheten – LSS, socialpsykiatri och äldre

Sigtuna kommun - Familjehemsenheten

Sofiaängen AB – Behandling och skola

Sollentuna kommun – Avdelning funktionshinder, Vård och omsorgskontoret

Sollentuna kommun – Barn och unga Placeringsenheten

Sollentuna kommun- Enheten för ekonomiskt bistånd

Sollentuna kommun – Enheten för ensamkommande

Sollentuna kommun – Enheten för flyktingsstöd

Solna Stad – Barn- och ungdomsenheten

Solna Stad – Ekonomi och arbetsmarknadsenheten

 

Stockholms läns landsting

Autismcenter för små barn

Barn- och ungdomspsykiatri – olika enheter

Habiliteringscenter Flemingsberg Barn

Habiliteringscenter Söderstaden

Danderyds sjukhus - Hjärtkliniken

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna - Kuratorskliniken

Norra Stockholms Psykiatri – Mottagningen för psykossjukdomar, Serafen

 

Stockholms stad - Socialförvaltningen

Enheten för hemlösa

Enheten för hemlösa, försörjningsstöd

Enheten för Stöd och skydd,  Eurenii Minne

Framtid Stockholm - SKKP

Framtid Stockholm - Ungdomstjänst

Hvilan – Akut och planeringsboende för hemlösa kvinnor

Intro Stockholm

Kompetenscenter vuxna/Bedömning- och förmedlingsgruppen

Socialjouren

 

Stockholms stad - Stadsdelsförvaltningar

Bromma sdf - Barnenheten

Bromma sdf – Enheten för bistånd till äldre

Bromma sdf – Mottagningsenheten barn och unga

Bromma sdf – Vuxenenheten

Farsta sdf – Barn och ungdomsenheten, mottagning

Farsta sdf – Ekonomiskt bistånd, mottagning och utredning

Farsta sdf – Ekonomiskt bistånd, utredning

Farsta sdf – Enheten för vuxna och socialpsykiatri

Hässelby-Vällingby sdf - Försörjningsstödsenheten

Kungsholmens sdf – Enheten för personer med funktionsnedsättning

Kungsholmens sdf – Enheten för prevention och familjebehandling

Kungsholmens sdf – Familjeenheten, barngruppen

Rinkeby-Kista sdf- Beställarenheten funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Rinkeby-Kista sdf – Beställarenheten Äldreomsorg

Rinkeby-Kista sdf – Rinkeby-Kistamottagningen, missbruk unga vuxna

Rinkeby-Kista sdf - Ungdomsenheten

Skarpnäcks sdf – Beställarenheten äldre

Skarpnäcks sdf - Relationsvåldsteamet

Skarpnäcks sdf - Vuxenenheten

Skärholmens sdf – Barn och ungdomsenheten, barngruppen

Skärholmens sdf – Barn och ungdomsenheten, syskongruppen

Skärholmens sdf – Barn och ungdomsenheten, ungdomsgruppen

Skärholmens sdf – Enheten för ekonomiskt bistånd

Skärholmens sdf – Relationsvåldscentrum Sydväst

Skärholmens sdf - Resursenheten

Spånga-Tensta sdf –All-teamet

Spånga-Tensta sdf – Barn och unga, Mottagningsgruppen

Spånga-Tensta sdf – Beställarenheten Funktionsnedsättning/Psykisk ohälsa

Spånga-Tensta sdf- Beställarenhet äldreomsorg

Södermalms sdf - Beställarenheten för äldre

Älvsjö sdf -  Enheten för funktionsnedsättning

Älvsjö sdf - Socialtjänstavdelningen

 

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen

Adolf Fredriks musikklass och Sthlms byggtekniska gymnasium - skolkurator

Sundbybergs stad – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Svalnäs ekonomiska förening – Svalnäs skola med dagbehandling

Södertälje kommun – Försörjningsstöd – Sociala boenden

Södertälje kommun – Missbruksmyndigheten - vuxenenheten

Södertälje kommun – Myndigheten för personer med funktionsnedsättning

Tyresö kommun – olika enheter (inom ett traineeprojekt)

Täby kommun – Avdelning Äldreomsorg

Täby kommun – Enheten för ensamkommande

Täby Kommun- Utförarenheten

Upplands Väsby kommun – Biståndsenheten för äldre och funktionshindrad

Upplands Väsby kommun – Utredningsenheten för barn och unga

Viksjö Gård Behandlingshem

Värmdö kommun – Biståndsenheten LSS

Österåkers kommun – Enheten för barn och ungdom