Botkyrka kommun - Sektionen för förebyggande arbete, Resursenheten
Botkyrka kommun - Enheten för ekonomiskt bistånd
Botkyrka kommun – Vård- och omsorgsförvaltningen

 

Edetstens Behandlingshem

 

Främja AB - Heleneborgsgatan
Främja AB- Syftesfabriken
Främja AB - Skarpskytten

 

Huddinge kommun (via ett traineeprojekt)
Huddinge kommun - Skogås/Trångsund hemtjänst

 

Järfälla Kommun Socialförvaltningen - Enheten för funktionsnedsättning

 

Krica behandling och utbildning - Kricagården
Kriminalvården - Frivården Fridhemsplan
Kriminalvården - Frivården Södertörn

 

Magelungen Utveckling AB - Magelungen Solna
Magelungen Utveckling AB - Södertäljegruppen
Mipaza utvecklingsgrupp AB - Söderbo

 

Nacka kommun  (inom ett traineeprojekt)

 

Raoul Wallenberg Skolan
Region Gotland - Barn och Familjeenheten
Resursteamet i Stockholm AB

RFSL - RFSL:s brottsofferjour

 

Salems kommun - Myndighetsenheten
Sigtuna kommun - IFO-Myndighetsavdelning
Sofiaängen behandling och skola - Sofiaängen
Sollentuna kommun - Enheten Missbruk och Socialpsykiatri, mottagningen
Sollentuna kommun- Avdelning äldreomsorg och avdelning funktionshinder
Solna socialförvaltning - Ungdomsenheten, Mini-Maria
Solna socialförvaltning - Vuxenenheten
Solna socialförvaltning - Ungdomsenheten, Ensamkommande flyktingbarn
Solna stad socialförvaltning - Vuxenenheten
Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut - Boendeverksamheten

 

Stockholms läns landsting

BUP Jakobsberg
BUP Farsta
Beroendecentrum – Beroendeakuten
Danderyds Sjukhus AB – Hjärtkliniken
Gustavsbergs Vårdcentral
Habilitering & Hälsa – Habiliteringscenter Mörby
Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Stockholm
Habilitering & Hälsa - Habiliteringscenter Tullinge
 

Stockholms stad

Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen
Jobbtorg Stockholm – Jobbstart

Stockholms stad, Socialförvaltningen
Boende och behandlingsenheten - Hammarbybacken
Boenden för ensamkommande flyktingungdomar - Axelsberg asylboende
Boenden för ensamkommande flyktingungdomar - Palatset
Boenden för ensamkommande flyktingungdomar - Rågsved
Boende och behandlingsenheten - Hammarbybacken
Framtid Stockholm
Giovannis akut- och korttidsboende
Hvilan
Kriscentrum för kvinnor och barn
Krukis Örnsberg Behandlingshem
Stödboendet Lönnen
Stockholms stad socialjour/Socialjouren
Stockholms stad socialjour/Uppsökarteamet

Stockholms stads stadsdelsförvaltningar
Enskede-Årsta-Vantör sdf - Beställarenheten funktionsnedsättning
Enskede-Årsta-Vantör sdf - Biståndsenheten Äldreomsorg
Enskede-Årsta-Vantör sdf - Utredningsenheten Barn och ungdom
Farsta sdf - Beställarenheten äldreomsorgen
Farsta sdf - Enheten för vuxna och socialpsykiatri
Farsta sdf - Utredningsenheten, barn och ungdom
Hässelby-Vällingby sdf - Beställarenheten äldreomsorg
Hässelby-Vällingby sdf - Mottagnings- och serviceenheten
Rinkeby-Kista sdf - Beställarenheten Äldreomsorg
Kungsholmen sdf – Familjeenheten
Rinkeby-Kista sdf - Rinkeby-Kistamottagningen
Skärholmen sdf - Enheten för ekonomiskt bistånd
Spånga Tensta sdf - Barn och ungdom, mottagningsgruppen
Spånga-Tensta sdf - Beställarenheten, Äldre och funktionsnedsättning
Spånga-Tensta sdf - Ekonomiskt bistånd
Södermalms sdf - Beställarenheten för äldre
Östermalms sdf - Enheten för biståndsbedömning/äldreomsorg
Östermalms sdf - Stöd och serviceenheten Funktionshindrade
Östermalms sdf - Vuxenenheten/socialtjänsten

 

Stockholms stadsmission - Crossroads
Stockholms Stadsmission - Unga Station
Sundbyberg stad - Mottagningsenheten
Sundbyberg stad - Myndighet Barn och Ungdom
Sundbyberg stad - Vuxen och omsorg
Svalnäs ek. förening - Svalnäs skola och dagbehandling
Svenska Röda Korset - Mötesplats Kupan Södermalm
Södertälje kommun – Försörjningsstöd
Södertälje kommun – Familjerätten

 

Tasava Dagbehandling och Skola - Dagbehandling
Tyresö kommun (inom ett traineeprojekt)
Täby kommun - Ekonomi och mottagningsenheten
Täby kommun - Avdelning Äldreomsorg

 

Upplands-Bro Kommun - Barn- och ungdomsenheten
Upplands Väsby kommun - Individ-och familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd
Utvecklingspedagogik Sverige AB - Cameleontens dagliga verksamhet

 

Viksjö Gård - Behandlingshemmet & resursenheten
Värmdö kommun (inom ett traineeprojekt)

 

Österåker Socialförvaltningen - Familjestödsenheten