Allmän info lärare Handboken (länk till common) Timberäkning + arbetsdelning (länk till common)    
Ansvars-områden Prefekt/bitr prefekt Studierektorer. Namn + mail + arbetsfördelning Kursadministratörer, Sara, Klas, Sandra Hemsida, Ingrid, Sanna
  Personalansvar (Josefin) Bemanningsplanering (mail Hans Dahlén + studrekt) Rumsgrupp Lokalbokning (mail till Sirpa)
  SUKAT-ansvarig (vem?) Examinationsadministration (Katja, någon mer?)    
Athena Inloggning Comaround-länk Stöd och hjälp centralt stöd och hjälp lokalt
Examination Länk till våra egna regler Regelboken vid SU Ev länk till UKÄ, examensmål etc.  
Kurs-beskrivningar Allmän info om när de ska vara klara Länk till lathund på common Sida m kursbeskrivningar  
Kursplane-ändringar Lathund m datum Länk till SISU Handläggningsordning lokalt Sida m kursplaner
Kursvärderingar Länk till survey & report Anvisningar som ligger på common Formulär för analys Vem det ska skickas till 
Litteratur-ändringar Lathund m datum Länk till blankett Handläggnigsordning lokalt (studrektgrupp, IS, hemsida) Sida m litteraturlistor
Mondo Att det ska avvecklas Länk till Mondo    
Pedagogisk utveckling Länk till CeUL Vad som händer lokalt Centrala kurser, workshops etc. (länk)  
Plagiering Länk till information om vad det är Länk till handläggningsgång lokalt Länk till handläggningsgång vid SU