Uppgifter från personalkatalogen

Lista över personal, med kontaktuppgifter

  • Ida Andersson Telefon: +468164857 Adress: 106 91 Stockholm Rumsnummer: X 317 Bes�ksdress: Svante Arrhenius väg 8 Titel: FD Enhet: Kulturgeografiska institutionen UserId: idan4258 URL: http://su.se/profiles/idan4258 Roll: Nyckel- och passerkortansvarig , Stockholms universitets studentkår (SUS) �vriga uppgifter: Finns även på Stockholms universitets studentkår. Titel: Verksamhetschef E-post: ida.andersson@sus.su.se Telefon: 08-674 62 48

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet