Har du blivit utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling? Det är något som inte ska finnas vid Stockholms universitet. Alla anställda och studenter ska kunna verka vid universitetet, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Information till studenter

Information till anställda

 

Du kan också kontakta oss direkt:

Prefekt
Stefan Wiklund

Ställföreträdande prefekt
Emelie Shanks

Studierektor grundutbildning
Hugo Stranz

Administrativ studierektor
Ylva Donning

Studierektor forskarutbildning
Åke Bergmark

Kontaktperson uppdragsutbildning
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå
Torbjörn Bildtgård

Studierektor psykoterapiprogrammet
Katarina Piuva