De arbetsuppgifter vi behöver din hjälp med kommer på ett övergripande plan handla om att föra in dina erfarenheter av möten med klienter/brukare och av hur vardagen kan se ut i det sociala arbetet i vårt socionomprogram. Vi har sedan fyra år tillbaka en grupp socionomer hos oss som arbetar på det här sättet men vi behöver nu förstärka den gruppen med dig som har erfarenhet av socialt arbete med äldre personer, med människor med funktionsvariation, med våld i nära relationer, med missbruk och med social barnavård.

Tjänsten är på 20-30 procent och tidsbegränsade i två år med möjlighet till förlängning.

Sista ansökningsdag 25 oktober 2019

Läs mer och sök tjänsten