Pettersson, U. (1991). Etik och Socialtjänst. Stockholm: Gothia.

Pettersson, U. Männoskosyn, organisation och kientarbete, I Berglind H (red),"Socialt arbete i utveckling", Allmänna förlagt, Stockholm 1991

Pettersson, U. Social work in Sweden: Professional Identity in the Welfare State (tillsammans med Berglind H), I Hokenstad M C, Khinduka S K och Midgley J (reds) "Profiles in International Social Work", NASW Press, Washington 1992

Pettersson, U. (1994). Primärvården i Dalarna ur personalens perspektiv. Falun: Dalarnas Forskningsråd.

Pettersson, U. ed. (1994). Socialtjänstens klientarbete - från vision till marknad? Lund: Studentlitteratur.

Pettersson, U. Social Services and Community Care in Sweden,i Brunsdon E och May, M (eds) "Swedish Welfare: Policy och Provision, Social Policy Association, London 1995

Pettersson, U. (1996) Ethical Issues in Business-like Human Services Organizations. Paper presented at Ethics in Public Service, Brisbane, August 1996.

Pettersson, U. (1996) Tvång och frivillighet i socialtjänstens missbrukarvård. Social forskning (1-2).

Pettersson, U. Compulsory Care and Vulnerable Clients Paper presenterat på konferensen Ethics in Public service, Long Beach, Calif. Febr 1997

Pettersson, U. Ohälsa. En studie i Ludvika och Smedjebacken. Dalarnas Forskningsråd, Falun. Rapport nr 1997:1

Pettersson, U. (1999) Samverkan i barnavårdsarbetet. Centrum för samverkan i Flemingsberg - en utvärdering av de första tre åren. Stockholm: Socialstyrelsen.

Pettersson, U. (1999) Studiepraktiken i socionomutbildningen - en översyn. Stockholm: Stockholms universitet. Institutionen för socialt arbete

Pettersson, U. (red) (2000). Etik och socialtjänst, revid.uppl. Stockholm: Gothia

Pettersson, U. (2001) Socialt arbete, politik och professionalisering. Den historiska utvecklingen i USA och Sverige. Stockholm: Natur och Kultur