Syftet med föreläsningen är att du ska utveckla kunskaper om hur du läser vetenskapliga artiklar på ett effektivt sätt. Efter föreläsningen kommer du att:

Veta hur du läser för att förstå innehållet i vetenskaplig artikel
Känna till hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd
Känna till hur du kan utveckla din läskompeten
Anmälan: Ingen föranmälan krävs – bara att droppa in!

Om Studie- och språkverkstaden
Studie- och språkverkstaden erbjuder gratis hjälp till alla studenter vid Stockholms universitet som vill utveckla sitt akademiska skrivande och sina studiestrategier. Besök gärna su.se/sprakverkstaden för att läsa mer.

https://www.su.se/biblioteket/om-oss/evenemang/vetenskapliga-artiklar-s%C3%A5-l%C3%A4ser-du-dem-1.477264