Barns relationer med våldsutövande fäder
Anna L Jonhed, fil. dr. i socialt arbete, ORU


Tisdag 2 februari kl. 14.30 - 16.00

Seminariet ges via Zoom.