Tisdagsseminarium

Rum 814. Eventuellt kan seminariet istället gå via zoom, beroende på smittläget.

1 december    Textseminarium: Privatisering av socialtjänstens innersta kärna – om bemanningsföretag och myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen.
Emelie Shanks, fil. dr. i socialt arbete, Stockholms universitet.