Evenemang

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
 4. Om oss
 5. Evenemang
 6. Introduktionskurs för studenter med funktionsnedsättning, inklusive dyslexi

Introduktionskurs för studenter med funktionsnedsättning, inklusive dyslexi

Som ny student med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet är du välkommen till en introduktionskurs där bland annat följande presenteras: särskilt pedagogiskt stöd, talböcker, studiestrategier och studieteknik, akademiskt skrivande, tekniska studieverktyg och resursrum. Kursen ges mellan den 22 - 25 augusti i Ekosalen, Studenthuset, campus Frescati.

Studenter
 

Kursen ger dig information om vilket generellt stöd som universitetet erbjuder och om vilka möjligheter det finns till särskilda anpassningar i studiesituationen. Du får information om låneregler kring talböcker och om hur du laddar ner dem. Kurserna omfattar även arbetspass kring att skriva texter på universitetet, studiestrategier och studieteknik. Du får dessutom information om effektiva digitala studieverktyg och information om fysisk tillgänglighet.

Program  

Tisdag den 22 augusti- Ekosalen

 • Kl. 10:00-11:00 Information om kursen och särskilt pedagogiskt stöd
 • Kl. 11:00-12:00 Biblioteket informerar, inläst kurslitteratur
 • Kl. 12:00-13:00 Paus
 • Kl. 13:00-15:00 Visning av resursrum, TimeEdit onlinebokningssystem, Stava Rex, SpellRight, talsyntes
 • Kl. 15:00-16:00 Rundvandring på campus: matställe, studieplatser, vilrum mm.

Obs! Dropin 14:00-16:00 för ansökan om stöd i Nais i Beta-huset, plan 2, rum 234-240.

Onsdag den 23 augusti - Ekosalen

 • Kl. 10:00-12:00 Introduktion till högre studier. Läs- och anteckningsteknik
 • Kl. 12:00-13:00 Paus
 • Kl. 13:00-16:00 Så skaffar du dig goda studievanor

Torsdag den 24 augusti - Ekosalen

 • Kl. 11:00-12:00 Visning av Claro studieverktyg och Audionote
 • Kl. 12:00-13:00 Paus
 • Kl. 13:00-15:00 Akademiskt skrivande

Fredag den 25 augusti, för dig med fysisk funktionsnedsättning - Ekosalen

 • Kl. 9:00-10:00 Information om vanliga stödåtgärder, tillgänglighet och hjälpmedel

Anmälan

Anmälan görs via e-post till: studentstod@su.se

Välkomstbrev och karta skickas per mejl till anmälda deltagare några dagar innan introduktionskursen startar.

 
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet