19 maj    Textseminarium: Privatisering av socialtjänstens innersta kärna – om bemanningsföretag och myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen.
Emelie Shanks, fil. dr. i socialt arbete, Stockholms universitet.

Tid: Tisdag 19 maj kl. 14.30-16.00

Lokal: 814

Tisdagsseminariet