Forskardagen vänder sig till såväl forskare och lärare som personer som arbetar inom socialpsykiatriska verksamheter, handläggare, chefer, personliga ombud, studenter och personer med egen erfarenhet av psykiska problem.

Föreläsare:

Docent Alain Topor
Docent Katarina Piuva
Docent Gunnel Andersson
Fil.mas. David Matscheck

Anmäl dig senast den 4 februari

socarb.su.se/socialpsykforskardag

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling