Anmälan

Det är kostnadsfritt att delta, anmäl dig senast den 13 mars

 

Program

Introduktion
Professor Marta Szebehely

Navigator, koordinator och talesperson: anhörigas roller i förhållande till äldreomsorgen
Fil. dr Petra Ulmanen, Stockholms universitet

Varför vill hemtjänstpersonalen sluta i arbetet?
Doktorand Rebecka Strandell, Stockholms universitet

Betydelsen av larmklockan på äldreboende: skilda erfarenheter av plats och tid
Fil. dr Anneli Stranz, Stockholms universitet

    Paus. Kaffe och te serveras.

”Ingen dag är den andra lik”. Arbetsvillkoren för enhetschefer inom funktionshinderverksamhet
Docent Helene Brodin, Stockholms universitet

Ojämlik vård: konsekvenser av vårdvalsreformen i Sverige
Bo Burström, Överläkare och professor i socialmedicin, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Avslutning
Professor Tine Rostgaard