Föreläsningsserien arrangeras inom ramen för en kurs på socionomutbildningens fjärde termin, men hålls öppen för alla som är intresserade. Inbjudan riktar sig särskilt till praktiker inom socialt arbete som i sitt arbete möter barn, ungdomar och familjer. 

Ingen föranmälan.

Viken karaktär har våldet och hur många barn och unga utsätts? Vilka är barns strategier för att hantera våld i familjen? När väljer ett barn att berätta eller att avstå att berätta om våldet. Avslöjandet av våld eller övergrepp är inte en enstaka händelse utan ofta en livslång process. För varje enskilt barn är det ett val att berätta eller att avstå, och hur underlättar eller försvårar professionella barns och ungas berättande. I många utvärderingar återkommer barn till att de inte känt sig lyssnade på. Vilka kan orsakerna vara? Samtal med barn kan ha olika syften vilket ställer krav på kunskap om samtalsmetodik hos de professionella.

Program:

4 maj 9-11 Åsa Landberg: ”Samtal med barn som utsatts för våld eller  övergrepp”
15 maj 9-12 Mariet Ghadimi: ”Hedersrelaterat förtryck och våld bland unga i Sverige - omfång och karaktär”
22 maj 15-17 Carolina Överlien: ”Barn och unga som utsätts för våld och övergrepp i hemmet”

 

Carolina Överlien är docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Stockholm universitet och forskningsledare på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo, Norge. Hon har forskat och arbetat med frågor som rör barn och unga utsatta för våld och övergrepp under många år.

Åsa Landberg är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, debattör och föreläsare och har arbetat med våldsutsatta barn under många år.

Mariet Ghadimi är doktorand i socialt arbete vid Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete och undervisar i hedersrelaterat förtryck och våld. Mariet forskar om ungdomars föreställningar kring sexualitet och om deras möjligheter till sociala relationer med vänner. Hon är även grundare och verksamhetschef på TRIS – Tjejers rätt i samhället. Föreläsningen kommer utgå från hennes forskning och erfarenheter från det praktiska arbetet med unga som utsätts för hedersförtryck och våld. År 2017 fick hon Raul Wallenbergpriset.