Preliminärt program

  1. Välkomsthälsning. Studierektor Katarina Piuva.
  2. Stockholms Akademiska Orkester,
  3. Tal till de examinerade av prefekt Lena Hübner.
  4. Festtal
  5. Stockholms Akademiska Orkester.
  6. Lärarnas tack till socionomstudenterna.
  7. Stockholms Akademiska Orkester.
  8. Studierektorerna avtackar de nyblivna socio­nomerna.

Efter ceremonin hälsar studentkårens festkommitté alla välkomna till caféet där det finns bubbel till försäljning.

Foto: Niklas Björling
Foto: NIklas Björling