I SAMIR kan du:

  • anmäla tillbud (en händelse som hade kunnat leda till personskada), arbetsskador och sjukdom
  • ge förslag på förbättringar
  • rapportera miljöavvikelser
  • göra en polisanmälan
  • ge anonyma säkerhetstips, om exempelvis hot, trakasserier, stöld och skadegörelse.