Forskning

Marta Szebehely. Foto: Rickard Kihlström

Nordiskt gerontologipris till professor Marta Szebehely

The Sohlberg Prize är det mest prestigefyllda nordiska priset inom gerontologi och ger en prissumma av 10.000 Euro. Priset delades ut vid öppnandet av den 25:e Nordiska Gerontogogikongressen i Reykjavik.

Sibel Korkmaz

Aktuellt

Våld i kärleksrelationer vanligt bland unga

Många ungdomar blir utsatta för våld eller trakasserier i den egna kärleksrelationen. Skolan och hemmet är platser där våldet sker och där vuxna ofta finns närvarande. Det framkommer i den första större svenska studien om ungas våld i relationer.

Se aktuella publikationer

Ta del av institutionens nyaste forskningspublikationer.

Information till studenter och medarbetare om covid-19

Tisdagsseminariet

Tisdagsseminariet

Varannan tisdag kl. 14.30 via Zoom (när det går hålls seminariet i rum 814)

Foto: Björn Dalin

Forskning vid institutionen för socialt arbete

Socialt arbete som forskningsdisciplin omfattar studier av sociala problem och deras orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhälle.

Kontakt

Prefekt:
Stefan Wiklund
Ställföreträdande prefekt:
Emelie Shanks

Studierektor forskarutbildning:
Åke Bergmark

Aktuella publikationer
Diva vatten
Forskningsprojekt
Forskningsområden
International Journal of Social Welfare eld