Medlemmar i Doktorandrådet Socialt Arbete är doktorander vid institutionen. Doktorandrådet är ett utskott i Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm (SSAS) och verkar för att tillvarata doktorandernas intressen. Framför allt gäller det handledningsfrågor och doktoranders arbetsmiljö. Doktorandrådet har också en viktig social funktion för doktorander, särskilt för dem som inte har sin arbetsplats på institutionen.

Ordförande och kontaktperson: Karin Heimdahl, karin.heimdahl@socarb.su.se